Srebrna Tarcza 2017

styczeń 2017Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. FILIPA NERI w Radomiu jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2017”.

Podium!

Każdego roku wszystkie szkoły średnie w Polsce zostają ocenione w ogólnopolskim, prestiżowym rankingu szkół ponadgimnazjalnych, przygotowanym przez miesięcznik „Perspektywy”. Pracami Kapituły Rankingu kierował prof. dr hab. Jan Łaszczyk, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W tym roku ocenie poddano 2220 liceów ogólnokształcących i 1787 techników, ale lista rankingowa porządkuje tylko 500 pierwszych szkół. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, brano pod uwagę trzy kryteria. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%), oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%). Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.

Najlepszym w Polsce okazało XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie. Spośród szkół radomskich w zestawieniu pojawiły się tylko 4 placówki! Już kolejny raz z rzędu Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri osiągnęło wyniki, które pozwalają na przyznanie Srebrnej Tarczy „Perspektyw”. Tym razem jednak sukces jest większy: szkoła uzyskała 3. miejsce w rankingu miejskim i tym samym uplasowała się na podium liceów radomskich. W klasyfikacji ogólnopolskiej daje to odpowiednio: „Kochanowski” 20. miejsce (wskaźnik 67,76), „Chałubiński” 152. miejsce (wskaźnik 49,35), „Katolik” 241. miejsce (ze wskaźnikiem 45,40), „Czachowski” 257. miejsce (wskaźnik 44,83). Spośród wszystkich szkół ponadgimnazjalnych na Mazowszu, placówka zajmuje 53. miejsce, wliczając do zestawienia renomowane szkoły warszawskie. Jest to 18. lokata w regionie, przy pominięciu stołecznych placówek. Zdobycie miejsca w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY jest dla każdego liceum i technikum zasłużonym powodem do dumy. Świadczy ono o dobrej atmosferze w szkole, tworzonej wspólnie przez oddanych nauczycieli i dyrekcję, ambitnych uczniów i wspierających młodzież rodziców.

Wszystkim uczniom i nauczycielom wyróżnionych szkół gratulujemy!

Magdalena Wojtkiewicz