Zielona Szkoła dla uczniów klas siódmych
Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Filipa Neri w Radomiu

18-22 września 2017 roku

 

 

Adres pobytu:

www.nasutow.pl
Dom Nasutów,
Nasutów 98A, 21-025 Niemce

 

Wyjazd: 18 września — poniedziałek — godz. 10.00 — parking przy kościele — ul. Katowicka

Przyjazd: 22 września — piątek — godz. 12.00 — parking przy kościele — ul. Katowicka

 

Koszt całkowity: 340 zł (trzysta czterdzieści złotych) płatne w sekretariacie szkoły lub na konto:

Katolickie Gimnazjum im. św. Filipa Neri
ul. Grzybowska 22, 26-600 Radom
Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku
32 9132 0001 0000 3953 2000 0010

 

Na obóz należy zabrać ze sobą:
obuwie i strój sportowy, okrycie przeciwdeszczowe, różaniec, notatnik-zeszyt.

Obowiązkowo do pobrania i wypełnienia przez rodziców:

karta zgłoszenia (pdf).

Wypełnioną kartę należy dostarczyć do sekretariatu szkolnego.

Uwaga! Serdeczna prośba do rodziców o pozostawienie informacji w szkole o ewentualnych kłopotach zdrowotnych lub innych przeciwwskazaniach dotyczących pobytu na obozie.