Historia

Katolickie liceum:

ks. Adam Maj COr: Geneza radomskiego „Katolika”
Wojtkiewicz Magdalena: Z dwóch stron biurka (2008)
Danuta Medyńska: Dobro i radość (2001)

 

Katolickie gimnazjum:

Maja Janczykowska-Kuna: Portret Katolickiego Gimnazjum
s. Barbara Pańkowska: W stronę młodości – Katolickie Gimnazjum