Kontakt

Katolickie Liceum
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri

ul. Grzybowska 22, 26-600 Radom

REGON 670005091

Konto:
Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku
76 9132 0001 0000 3954 2000 0010

Sekretariat, dyrektor: tel.: 48 363 95 96, 48 363 06 61,

e-mail: kloneri@klo.radom.pl

Katolicka Szkoła Podstawowa
Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Filipa Neri

ul. Grzybowska 22, 26-600 Radom

REGON 368016409

Konto:
Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku
32 9132 0001 0000 3953 2000 0010

Sekretariat, dyrektor: tel.: 48 363 95 96, 48 363 06 61,

e-mail: kgneri@klo.radom.pl

Administrator strony

Administrator strony:
Rafał Celej — e-mail: admin@klo.radom.pl