s. Anna Chochół fmm
Jerozolima – Izrael – 9 stycznia 2012 roku