Odmiany współczesnej polszczyzny „A”

czyli test ..................................

 

1.     Określ czy powyższy tekst to...

„Po morzach wędrował – był kiedyś Farysem,

Pod palmą spoczywał, pod ciemnym cyprysem

Z modlitwą Araba był w gmachach Khaaba,

Odwiedzał proroka grobowce”

a)      dwunastostopowiec trocheiczno amfibrachiczny o dokładnych rymach;

b)      dwunastozgłoskowiec sylabotoniczny wzbogacony o eufonię;

c)      czterostopowiec trocheiczny wzbogacony o eufonię;

d)      wiersz dwunastozgłoskowy, czterostopowiec amfibrachiczny, zawiera eufonię;

 

2.     Jaką odmianę polszczyzny prezentuje poniższy tekst:

„Sądzę, że nasze telegapiostwo jest problemem mocno osadzonym w naszej patologii społecznej, że zazębia się z narkomanią, lekomanią, alkoholizmem i nadużywaniem gier komputerowych. To owoc naszego systemu wychowawczego, który uczy dziecko słuchać innych, a nie słuchać siebie”.

a)      ogólną, pisaną ,staranną;

b)      potoczną – gwarą uczniowską;

c)      ogólną artystyczną

d)      potoczną – gwarą siekowską

 

 

3.     Na podstawie poniższego tekstu wskaż cechy charakterystyczne gwary żywieckiej

“jednego razu w niedziele wiecór siedzieli my w chałupie ji prziszeł do nos somsiod. Opowiadoł różnie przez ten wiecór s nami. Dzieci kciały jiś spać. Jo dziecik wzięła (...) ułożyła do spanio w łósku ji wróciłak się (...)

a)      mazurzenie, pochylenie samogłosek, przechodzenie spólgłosek „ch” – „k”, miękkie „rz”;

b)      brak mazurzenia, brak pochylenia, udźwięczniająca wymowa spółgłosek w wygłosie

c)      archaiczna końcówka czasu przeszłego; -ech, -ach, brak mazurzenia;

d)      sporadyczne w niektórych wyrazach mazurzenie, stwardnienie miękkiej „rz”;

 

4.     Oto fragment Pamiętnika starego subiekta. Wskaż punkt z wypisanymi wyrazami

nacechowanymi:

„Zjadł elegancki obiadek u jaśnie wielmożnych państwa Łęckich, wypił kawę, wykłuł zęby i – jazda. Naturalnie. Pan Wokulski nie jest przecie lichym subiektem, który musi żebrać u pryncypała o urlop raz na kilka lat.”

a)       zjadł, pan Wokulski;

b)      wypił kawę, państwo Łęccy

c)       pryncypał, urlop, kilka lat

d)      obiadek, przecie lichy, żebrać

 

5.     Jaki rodzaj stylizacji rozpoznajesz w następującym fragmencie:

–    Pochwalony Jezus Chrystus – rzekł, przestąpiwszy próg Zyndram – Jakże wam dziś?

–    Bóg zapłać! Maryśka prawi, że byle mię wiater obwiał, to będzie całkiem dobrze.

a)      archaizacja ;

b)      dialektyzacja;

c)      stylizacja środowiskowa

d)      stylizacja na język określonego utworu literackiego;

 

 

6.     W następującej potocznej wypowiedzi zostały użyte:

„Pożycz mi kochaneńki, zeszyt do matmy. Na momencik. No, dawaj już ten zeszyt i zmykam. Psa z kulawą nogą nie ma już chyba na ulicy”

a)      zdania pojedyncze rozwinięte i zdania złożone o przemyślanej konstrukcji;

b)      równoważnik, frazeologizm, nacechowane wyrazy zdrobniałe, zaimek wskazujący;

c)      starannie dobrane słownictwo, choć wyraz „matmy” pochodzi z gwary młodzieżowej

d)      wykrzyknienia i partykuły wzmacniające, konstrukcje składniowe podrzędne.

 

 

7.     Składniowe środki stylistyczne to:

a)      apostrofa, neologizmy, anafora, polisyndeton;

b)      praesens historicum, onomatopeja, powtórzenie;

c)      polisyndeton, paralelizm, apostrofa, anafora;

d)      synonimy, poetyzmy,rym;

 

8.     Rytm tego wiersza tworzy system:

„O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny

I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny, (...)”

a)        toniczny

b)        sylabiczny

c)        sylabotoniczny

d)        asylabiczny

 

9.     Określ jaki błąd został popełniony w poniższym zdaniu:

      „Czytając „Ogniem i mieczem”, nikt mi nie nasuwa jak powinien wyglądać bohater ani,

że Podbipięta porywa się z motyką na księżyc”

a)      językowy

b)      leksykalny

c)      frazeologiczny i stylistyczny

d)      stylistyczny

 

10. Widzisz za oknem park. Napisz na jego temat cztery krótkie teksty:

a)        w stylu naukowym – o jego drzewostanie

b)        w stylu urzędowym – pismo do urzędu o zintensyfikowanie działań ochronnych

c)        w stylu artystycznym – opis prawie poetycki;

d)        opis – stylizację ( na styl romantyczny, biblijny, dawny lub jeszcze inny)