Joanna Wieczorek
  1. Wielomiany Konspekt lekcji i prezentacja.