Wykaz podręczników na rok szkony 2017/18

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Katolickie Gimnazjum

Podręczniki dla gimnazjum na rok szkolny 2017/2018
uczniowie otrzymają na początku roku szkolnego.

Podręczniki finansowane są z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej

Katolicka Szkoła Podstawowa
Prosimy o niekupowanie podręczników do klasy VII, podręczniki zostaną zakupione z dotacji we wrześniu 2017 r.